U některých stížností není zcela zřejmé, čeho se navrhovatel vlastně domáhá a kterého obvodu se to týká, a proto v takových případech soud vyzval stěžovatele k tomu, aby svá podání doplnili.

„Čtyři stížnosti podaly fyzické osoby a jednu hnutí Pražané za svá práva. Sedmičlenný volební senát vedený soudcem Vojtěchem Šimíčkem bude o některých stížnostech rozhodovat v úterý 6. listopadu 2012," uvedla mluvčí.

"O všech podáních musí být podle zákona rozhodnuto nejpozději do 20 dnů,“ doplnila s tím, že případné další volební stížnosti doručené soudu po uplynutí zákonné lhůty budou odmítnuty pro opožděnost, jelikož její zmeškání nelze prominout.