Konkrétní nemocnice, kterých by se mělo kompletní zrušení akutní lůžkové péče dotknout, by měly být zveřejněny na webových stránkách zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví.

"S nemocnicemi budou uzavřeny dlouhodobé smlouvy s tím, že u některých z nich se však v průběhu roku 2013 změní rozsah a struktura zdravotní péče," stojí v memorandu Svazu zdravotních pojišťoven. Kontrakt by měly mít nemocnice na pět let.

Ty odmítají, že by hrozilo omezení péče pro pacienty. Akutních lůžek bude v ČR  nadále zhruba 50 000.