Názor 57 procent dotázaných je, že za vstupem do politiky je touha někam patřit, 55 procent vidí snahu změnit situaci k lepšímu a 54 procent se domnívá, že lidé vstupující do politiky se chtějí podílet na plnění programu strany.

Proč lidé vstupují do politiky? (v procentech)
 Souhlasím
Nesouhlasím
 Nevím
Kvůli získání kontaktů
88
9
3
Kvůli výhodným pozicím a funkcím v budoucnu
88
8
4
Kvůli finančnímu zisku
85
10
5
Kvůli změně situace k lepšímu
55
38
7
Kvůli podílení se na plnění programu strany
54
35
11
Kvůli touze někam patřit
57
29
14

Většina dotazovaných je tedy toho názoru, že motivací pro vstup do politiky je hlavně individuální prospěch, ne přispění k blahu celé společnosti.

Z politických názorů vede sociálnědemokratický

Průzkum se zaměřil také na to, jak se respondenti ztotožňují s některým z obecných politických názorů. Nejčastěji se podle něj lidé hlásí k sociálnědemokratickému proudu, který jako svou první volbu uvedlo 23 procent dotázaných, jako druhou volbu osm procent dotázaných.

Čtrnáct procent v první volbě a pět ve druhé preferuje liberální názor. Konzervativnímu dává v první volbě přednost 10 a ve druhé sedm procent. Poměrně častý je podle CVVM i "ekologický názor", který jako první uvedlo sedm a jako druhý 13 procent dotázaných.

Více než desetina dotázaných se v první nebo druhé volbě hlásí k názoru socialistickému (šest procent první volba, sedm procent druhá volba) a komunistickému (osm procent první, čtyři procenta druhá volba). Méně než desetina se přiklání ke křesťanskodemokratickému názorovému proudu.