Bolestivější bude propouštění mezi civilními zaměstnanci, těch by během příštího roku mělo odejít z resortu obrany zhruba tisíc.

Obrana zároveň chystá změnit platový zákon tak, že zvedne základní plat a sníží různé příplatky. Např. desetitisícový příplatek na bydlení by se měl snížit na tři tisíce, který navíc bude brát pouze jeden voják v rodině.

Cílem je zajistit, aby plat rostl více s hodností nikoli s funkcí či podle toho, zda je voják oblíbenec svého velitele. „Chceme, aby už nedocházelo k excesům, kdy desátník kvůli různým příplatkům, bral více než plukovník,“ řekl personální náměstek ministra obrany Michal Hrbata.

Dnes se hrubý plat desátníka pohybuje od 12 tisíc do 34 tisíc měsíčně a plukovníka od 31 tisíc do 78 tisíc. Podle nového zákona, který ministerstvo odeslalo do meziresortního řízení, by základní plat např. svobodníka měl činit 26 300 Kč, praporčíka 37 800 Kč, majora 50 tisíc Kč, nejvíc by měl brát armádní generál, a to 105 tisíc Kč.

Částka za příplatky by se měla podstatně snížit. Výjimkou by byli specialisté např. na informační technologie, piloti, právníci či chirurgové, kteří budou odměňováni speciálně.

Generálové mají přijít o 25 tisíc

Kromě generálů by si měli všichni vojáci polepšit, mužstvo zhruba o pět set korun, praporčíci o 1500 Kč a důstojníci o 2200 Kč. Generálové si naopak pohorší o více než 10 tisíc Kč, např. armádní generál o 25 tisíc Kč.

Podle náčelníka generálního štábu Petra Pavla je alespoň mírné zvýšení platů naprosto nutné, protože vojáci leckdy sotva pokryjí životní a profesní náklady. „Vojáci berou sice více, než je průměr, ale když si odečtou to, co souvisí s  prací, tak domů přinesou to, co by vydělali někde v supermarketu,“ uvedl Pavel.

Vojáci velkou část platu vydají za dojíždění nebo za ubytovny.

V armádě je dnes 23 700 tabulkových míst, skutečných vojáků je o 1400 méně. V roce 2014 by mělo být vojáků 21 700.

Velká část z šesti set vojáků, kteří budou muset odejít, jsou důstojníci z olomouckého velitelství společných sil, které bude zrušeno a převedeno pod generální štáb. Z tisíce propuštěných civilních zaměstnanců by mělo být sedm set z generálního štábu.

Podle Pavla ušetřili stovky pracovních míst, když spojili logistické, zdravotní a personální jednotky, které byly ve většině posádek, v jednu agenturu. Tři sta civilních zaměstnanců by mělo přijít o práci na ministerstvu obrany.