Agentura STEM prováděla šetření mezi více než tisícovkou respondentů. S postupem vlády určitě souhlasilo 34 procent z nich, o dva procentní body více zvolený postup spíše schvalovalo. Naopak jen 30 procent lidí vyjádřilo s kroky vlády nesouhlas, z toho 12 procent bylo zcela proti.

Mezi různými sociodemografickými skupinami dotazovaných byly v hodnocení postupu jen malé rozdíly. Přesto podle agentury s vládními kroky o něco méně souhlasily osoby se základním vzděláním a horším materiálním zajištěním. Menší pochopení měli také obyvatelé moravských krajů než lidé z Čech.

Kauza s otráveným alkoholem vypukla na přelomu srpna a září. Od té doby zemřelo již 28 lidí a další desítky byly hospitalizovány. V souvislosti s kauzou bylo obviněno na tři desítky lidí.