V Kosovu skoro pět let, v Iráku bezmála rok. Stále však není v dohledu kýžený začátek konce, ba ani konec začátku.

Pokud bychom demokracii ztotožnili se svobodnými, rovnými, přímými a tajnými volbami, problém s její instalací by nebyl. Jenže taková demokracie je jen slupkou bez obsahu a nezaručuje vůbec nic, může ji vyhrát třeba i terorista. Rozhodující je totiž to, čemu odborníci říkají ústavní zákony. To jest svoboda vyznání, tisku, shromažďování, pohybu, svoboda vlastnit majetek atd. Ale jak je zajistit bez demokratů? A kde je vzít a nekrást? V Kosovu už roky, za nezájmu orgánů OSN, vládne Kosovská osvobozenecká armáda. Organizace, kterou Západ dlouho považoval za odnož narkomafie, sotva nějaké demokraty může nabídnout. A mohl za desítky let krvavé diktatury nějaký demokrat vyrůst v Iráku? Bude to hodně dlouhý, snad letitý běh.

Otázky však nekončí. Lze demokracii vybudovat silou zvenčí? A lze vůbec demokracii, tento vynález euroatlantické civilizace, implantovat do odlišné civilizační kultury, jako je islám? Kdo na první otázku odpovídá kladně a za příklad uvádí Německo či Japonsko, říká jen pravdy půl. Obě země se demokratizovaly za specifických podmínek studené války (Německo navíc s demokracii mělo zkušenosti), přičemž nemalou roli zejména v prvních dvaceti letech hrála masivní přítomnost okupačních vojsk a ohromný příliv kapitálu. Tož se v Kosovu i Iráku na to připravme.

Na druhou otázku odpovědět nedovedu a asi nejsem sám. Islám totiž nelze ztotožňovat s vraždícími fanatiky. Islámská civilizace je půl druhého tisíciletí stará, s nevšedními tradicemi uměleckými, sociálními i tolerantními. Židé, kdysi v Evropě upalovaní, často nacházeli útočiště právě u muslimů. Jistě by náš svět byl bezpečnější, kdyby ve světě muslimském nebylo - s výjimkou ropných velmocí - tolik materiální zaostalosti. To ovšem neznamená, že společenství muslimské nutně musí sdílet hodnoty společenství našeho, v němž i tradiční křesťanský Bůh je vytlačován Bohem spotřeby. Na nutnosti potlačit terorismus muslimských fanatiků se jistě shodneme. Nejsem si však jist, zda ti, jichž je to "byznys", vědí, co potom. Asi ne zcela. Protože jinak by to v Kosovu i v Iráku už muselo vypadat jinak.