Najímání advokátů velkými městy na majetkové spory s občany označil soud za nehospodárné nakládání se svěřenými penězi. Naznačil navíc, že jde v podstatě o nemravnou praxi, která do sporů vnáší nerovnost.

Riskuje jen občan

Zatímco občan v soudním řízení riskuje, že v případě prohry bude muset z vlastní kapsy uhradit veškeré náklady, starostovi nebo úředníkům soudícího se města nic takového nehrozí. Náklady prostě zaplatí z obecní kasy. Pouštět se tak mohou i do předem prohraných sporů podle hesla „Za pokus nic nedáš“.

„Samo vědomí tohoto nebezpečí (úhrady nákladů řízení, pozn. red.) přispívá k regulaci jinak bohužel rozšířeného puzení žalovat kdekoho a kdeco,“ podotkl ve výroku z letošního srpna soudce Jiří Nykodým.

Senát Ústavního soudu, v němž kromě Nykodýma zasedli soudci Dagmar Lastovecká a Pavel Rychetský, řešil v létě ústavní stížnost pražských manželů, jimž Obvodní soud pro Prahu 3 a následně Městský soud v Praze uložily uhradit nedoplatek na vodném a stočném.

Manželé tvrdili, že jim město doplatek spočítalo špatně, protože neměli v bytech namontované vodoměry, a částka vycházela z tzv. směrných čísel spotřeby vody. Spor prohráli a rozhodnutí potvrdil i Ústavní soud. Žalobcům dal však za pravdu v jiné věci. Jako neúspěšná strana měli původně uhradit také náklady soudního řízení včetně odměny advokáta, jímž se Městská část Praha 3 nechala zastupovat. A právě odměnu advokáta Ústavní soud z uznaných nákladů řízení vyloučil.

Je to běžná praxe

„V řízení před obecnými soudy se neřešila žádná zásadní právní otázka, nevyskytlo se tak nic, co by vyžadovalo a odůvodňovalo aktivní zastupování advokátem,“ napsal ve zdůvodnění verdiktu soudce Nykodým. A na banální spory typu vymáhání nedoplatků mají statutární města dost vlastních lidí, dovodil soud.

„K plnění svých pravomocí, jakož i k výkonu jiných (zejména majetkových) práv má specializované orgány a odborný aparát,“ uvedl doslova Nykodým.

Statutárních měst je v České republice šestadvacet. Najímání advokátů na zastupování u soudů je mezi nimi rozšířenou praxí.

„Brněnský magistrát využívá advokáty, nejsou to stovky, ale jejich počet se počítá v jednotkách,“ sdělil Právu mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára. „V Hradci máme v podstatě tři stupně použití právníků,“ popsal tamní praxi královéhradecký primátor Zdeněk Fink. „Jistě 90 procent agendy vyřídí právní oddělení magistrátu, dále je zde takzvané kolegium právníků, čtyř hradeckých advokátů, patriotů, kteří jsou po dohodě vedení města oslovováni, a výjimečně zadáváme ještě externím právním kancelářím zásadní zejména majetkové spory,“ dodal primátor.