NKÚ prověřil fungování systému a také 43 individuálních projektů za 145,8 miliónu korun. "Kontroloři našli zásadní nedostatky hned v několika oblastech: Ministerstvo školství například nepředložilo monitorovacímu výboru ke schválení všechna výběrová kritéria projektů," uvedl NKÚ.

Při výběru projektů bylo podle kontroly klíčovým problémem vysoké riziko subjektivního hodnocení. O projektech totiž rozhodoval vysoký počet členů výběrových komisí, kteří byli podjatí. "Měli vztah k projednávaným projektům. A i když při projednávání takového projektu odešli z jednací místnosti, což nebylo pravidlem, mohli celkový výsledek ovlivnit tím, že hlasovali i o konkurenčních projektech. Ministerstvo nevhodným složením výběrových komisí riskuje zpochybnění jejich nestrannosti i objektivnosti samotného výběru projektů," popsal úřad.

U čtyř projektů například výběrová komise zcela změnila hodnocení, nejdřív je nedoporučila k financování, na následném mimořádném zasedání jim ale dala zelenou. Obrat přitom nijak nevysvětlila. "U těchto čtyř projektů tak kontroloři konstatovali porušení rozpočtové kázně ve výši 56,1 miliónu korun," vyčíslil NKÚ.

Projekty mají problémy dlouhodobě

Podle NKÚ navíc ministerstvo školství ve výročních zprávách za roky 2008 až 2010 předkládalo Evropské komisi v řadě případů nesprávné informace o tom, jak se operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost rozvíjí. "Resort školství selhává i při kontrole veřejných zakázek, které vypisují příjemci dotací," uvedl NKÚ.

"Kontrola NKÚ byla převážně zaměřena na skutečnosti, které není možné zpětně měnit. V mnoha případech se tedy v rámci zjištění NKÚ jedná o konstatování stavu," ohradilo se ministerstvo s tím, že kontrola proběhla na projektech z let 2007 a 2010, kdy se projekt teprve rozjížděl.

Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost má dlouhodobě problémy, ministr školství Petr Fiala už se nechal slyšet, že ČR z něj nejspíš nestihne vyčerpat čtyři až pět miliard korun. Na vině jsou prý nekvalitně připravené projekty a zpožďování. V polovině září vláda schválila návrh na převedení peněz z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do programu Lidské zdroje a zaměstnanost; letos by to měla být jedna miliarda korun a příští rok 1,6 miliardy Kč.