Koalice se s opozicí shodla na vytvoření týmu, který posoudí všechny varianty důchodových systémů. Tým navrhnou jednotlivé strany do poloviny dubna, do konce dubna pak od šéfů stran dostane politické zadání.

Divadlo pro veřejnost

Již před jednáním nic nenaznačovalo posunu k dohodě. Námi oslovení experti stran opakovali své už známé vize a naznačovali, že jednání jsou vlastně jen jakýmsi divadlem pro veřejnost.

"Nejsem si jist, jestli vůbec koalice počítá s dohodou. Jednání svolává jen proto, že už byla vyhlášena a rozjeta důchodová reforma, takže je třeba ten proces nějakým způsobem dokončit. Myslím, že nebude zájmem nikoho výrazně někde ustoupit, a tím to skončí," řekl Právu poslanec KSČM a komunistický expert na důchody Miroslav Opálka.

Podle Opálky ale není důvod, proč s reformou spěchat. "Momentálně je systém stabilizován a minimálně na sedm let finančně zabezpečen. Takže nevidíme důvod, proč by se mělo o reformě rozhodnout v časovém presu. Ve Švédsku se rozhodovali deset let. My se chceme rozhodnout během roku a půl," prohlásil.

Rovněž dobře informovaný zdroj koalice, který si však nepřál být jmenován, se domníval, že k žádné společné koaličně-opoziční dohodě o reformě penzí nakonec nedojde.

Bez dohody je však reforma odsouzena k neúspěchu, tvrdí ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach (ČSSD): "Prosadit reformu za nepodpory opozice je problém, protože není záruka, že bude nový systém fungovat. Do poloviny letošního roku buď dojde k dohodě, nebo ne. V tom případě vidím realizaci důchodové reformy jako problém," řekl Škromach před novináři.

Bez ústupků reforma nebude

Pro Právo ministr už zcela otevřeně prohlásil: "Pokud setrvá každý na svém, reforma nebude." A každý na svém zatím setrvává. Koalice představila pouze švédský model reformy penzí, avšak po odmítavém vyjádření ODS se stáhla a vyčkává, s čím teď přijde opozice.

"Našli jsme odvahu prezentovat svůj model. Doufám, že opozice najde odvahu najít kompromis," řekl za vládu ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU Škromach. Poslankyně Alena Páralová naznačila, co by vyhovovalo ODS: "Jsme připraveni podpořit dílčí změny nynějšího systému, které ho zlepší. Nepodpoříme podobné hazardy jako vládou navrhovaný švédský systém NDC."

Parametrickými změnami v představách ODS jsou především - zvýšení důchodového věku, snížení pojistného a přechod na vyplácení jednotných nepříliš vysokých důchodů. ODS chce zároveň nechat na vůli občana, jak se sám dostatečně zajistí na dobu stáří. "Jisté je, že s věkem odchodu do důchodu v 63 letech dlouho náš systém stabilní nebude. Zvýšení věku podpoříme vždy. Změna tohoto parametru má dvojí blahodárný účinek - jednak zvyšuje počet těch, kteří do systému přispívají, a jednak snižuje počet těch, kteří jsou ze systému vypláceni," uvedla Páralová.

Jeden hot a druhý čehý

S tím zásadně nesouhlasí KSČM. "V žádném případě nejsme pro zvyšování věku. Ze dvou důvodů - v současné míře nezaměstnanosti další zvyšování odchodu do důchodu komplikuje starším lidem poslední léta před penzí, kdy už nejsou schopni práci najít. A za druhé, věk dožití je u nás minimálně o dva roky nižší než v Německu, kde mají schváleno 65 let. Čili našich 63 let je v podstatě na stejné hranici jako v Německu," řekl Opálka.

Komunisté nepřipouštějí ani myšlenku, že důchod z povinného pojištění by byl jen na minimální úrovni, měl by se podle nich pohybovat na úrovni 50 procent předchozích hrubých příjmů. Soukromé připojištění má být podle KSČM pouhým nadstandardem, který si bude hradit jen ten, kdo na to má.

Koalice stojí mezi - chce individuální účty občanů, aby každý věděl, kolik do systému zaplatil a podle toho měl vysoký či nízký důchod, chce, abychom o věku odchodu do penze rozhodovali sami s tím, že má být stanoven jen minimální věk (63 let). Chudé spoluobčany chce koalice podle svých představ zajistit minimálním důchodem.