Doc. MUDr. ThDr. PhDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů Ph.D., Dr.h.c. je oficiálním držitelem rekordu za největší počet vysokoškolských titulů v České republice a v těchto volbách byl zvolen do zastupitelstva kraje Vysočina. Kandidoval přitom z 11. pozice.

Dvaašedesátiletý teolog, psychiatr a spisovatel Jaroslav Maxmilián Kašparů vystudoval například stomatologii na Karlově univerzitěPraze, všeobecné lékařství na Komenského univerzitě v Bratislavě, katechetiku a etiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích či katolickou teologii na Teologickém institutu v Badíně a Spišské Kapitule. Zejména své zkušenosti z oborů psychiatrie a pedopsychiatrie pak uplatnil v ambulantní praxi i jako soudní znalec.

Volební lístek TOP 09 a Starostové pro Vysočinu

Volební lístek TOP 09 a Starostové pro Vysočinu

FOTO: Jana Pechová, Právo

Držitel rekordu

Angažuje se však také v pedagogice, dříve například jako odborný asistent na Jihočeské univerzitě, a zejména v duchovní sféře. Vystudovaný teolog je členem Sekulárního řádu želivských premonstrátů, premonstrátským diákonem a autorem odborné i duchovní literatury.

Kašparů je autorem řady odborných článků a několika knih. Kromě toho, že slouží občasné bohoslužby, také spolupracuje s veřejnoprávními médii. Letos v dubnu byl zapsán do České knihy rekordů kvůli vysokému počtu jeho vysokoškolských titulů.