"Konkrétně bylo na obyvatele vytříděno 15 kilogramů papíru, 11 kilogramů skla, 10 kilogramů plastů, pět kilogramů kovů a pět kilogramů ostatních odděleně sbíraných složek," uvedla Miroslava Veselá z odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ.

Množství recyklovaného odpadu sice od roku 2002 narostlo o 30 kilogramů, ale v posledních letech spíše stagnuje.

Vývoj množství komunálního odpadu v ČR (kg na osobu a rok)
 2002 20072011
netříděný
263
 256274
vytříděný k recyklaci
16
 3746
celkem279 293320
zdroj: ČSÚ

Celkem domácnosti, drobní živnostníci, školy a úřady, které rovněž vytvářejí komunální odpad, vyprodukovali téměř přes 3,4 miliónů tun odpadu.

Průmyslová produkce odpadů zdánlivě klesá

Podniky loni vyprodukovaly 19,9 miliónu tun odpadu, tedy 85 procent jeho celkové produkce. Největší podíl na průmyslových odpadech mělo stavebnictví (44 procent) následované zpracovatelským průmyslem (24 procent).

Množství odpadu produkovaného firmami bylo ještě v roce 2002 bezmála 25 miliónů tun, statistici to zdůvodňují především tím, že ze seznamu sledovaných odpadů byla vyřazena řada položek.