Reálně mu strana zatím poslala 1,9 miliónu korun, dalších 13 miliónů mu slíbila. Ze svých peněz dá na financování kampaně 100 000 korun.

Dienstbier současně kritizoval své největší soupeře. Jana Fischera za to, že kampaň financuje penězi od podnikatelů. Fischer za sebou nemá žádnou politickou stranu, od podnikatele Tomáše Chrenka dostal devět miliónů korun.

Do Zemana se opřel za to, že nezveřejnil, kolik stály billboardy a letáky.

"Jak máme věřit Miloši Zemanovi cokoliv, pokud veřejnosti tvrdošíjně odmítá sdělit, odkud vzal peníze na svou dvouměsíční intenzivní kampaň? A jak máme věřit Janu Fischerovi, že bude konat vždy jen v zájmu občanů, když se vyhýbá nepříjemným otázkám a není schopen věrohodně vysvětlit, proč do jeho kampaně tak masivně investují podnikatelé s nejasnou minulostí, kteří mají navíc evidentní zájem na tom, získat možnost ovlivňovat rozhodnutí státních orgánů, a dokonce se k tomu i otevřeně přiznávají," sdělil Dienstbier.

Kolik peněz investují do kampaně, musí kandidáti zveřejňovat ze zákona. Dienstbier nicméně své soupeře vyzval, aby podepsali etický kodex, v němž se mimo jiné zavážou k tomuto zveřejnění. Kromě toho se kandidáti mají například zavázat, že kampaň bude slušná, bez vulgarit.