Novela občanského soudního řádu se týká exekucí a umožní slučovat v některých případech jednotlivé exekuce vedené proti jedinému dlužníkovi.

Situaci dlužníků by měla zlepšit i tzv. předžalobní výzva, která ukládá věřiteli kontaktovat dlužníka ještě před podáním návrhu na zahájení exekuce. Pokud by to neučinil, neměl by nárok na úhradu nákladů řízení.

Exekutoři budou rovněž muset pořizovat z průběhu exekuce movitých věcí obrazový záznam, budou-li o to požádáni.

"Nově bude možné dražit členská práva v bytových družstvech," okomentovala novelu na stránkách exekutorské komory její mluvčí Petra Báčová. Družstevní byt bude moci být vydražen za skutečnou tržní cenu. Doposud se exekuce prováděla pouze v rámci vypořádacího podílu, který měl dlužník v družstvu. Ten však byl obvykle pouze v desítkách tisíc korun. Novela, která začne platit od ledna příštího roku, umožní uspokojit větší počet věřitelů.

Podpis prezident připojil rovněž k zákonu na ochranu zvířat proti týrání a novele zákona o ochraně hospodářské soutěže. První zavádí do zákona prvky evropské legislativy, druhá řeší odhalování kartelových dohod.