Podle Josefského katastru, který vznikl v letech 1785 až 1790, zabíraly tuzemské lesy 1,97 miliónu hektarů. V loňském roce přitom jejich plocha činila 2,66 miliónu hektarů.

Nejrychleji se lesy zvětšovaly v 60. letech minulého století. Podle ředitele Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Jaromíra Vašíčka bylo tehdy skokově zalesněno kolem 100 tisíc hektarů půdy. Jednalo se zejména o příhraniční oblasti opuštěné po odsunu sudetských Němců.

Plocha, kterou v České republice lesy zaujímají, se přitom nadále zvětšuje. "V současné době výměra roste pozvolna. Je to především na úkor zemědělské půdy v rámci restrukturalizace zemědělské výroby," vysvětlil Vašíček. Podle něho v posledních letech v Česku ročně přibývá 1000 až 2000 hektarů lesů. Lesních pozemků na druhé straně ubývá v důsledku výstavby bydlení či dálnic.

Spolu s rozrůstáním lesů se z dlouhodobého hlediska zvyšuje také těžba dřeva. Ta je dnes podle statistiky ČSÚ ve srovnání s dobou před 50 lety takřka dvojnásobná.