„Myši začínají být v současné době nebezpečným fenoménem. Škodí na mladých porostech téměř jako kůrovec na smrku, i když samozřejmě jiným způsobem poškození. Jak zaznamenáváme rozsáhlé úhyny smrku, myši mají v trávě a půdě dostatek potravy i krytu před predátory a listnaté stromy, které potřebujeme do lesa dostat, nám ničí,“ sdělil Právu Jan Bečvář, vedoucí územního pracoviště na Modravě.

Bečvář dále uvedl, že myši u mladých stromků okusují kůru a lýko, někdy je dokonce celé překousnou. „Ničí převážně listnáče v mladém věku do deseti let,“ krčí rameny Bečvář. Zdůraznil, že proti myším se v podstatě nedá účelně bojovat.

„Jsme v národním parku, takže chemické přípravky nepřipadají v úvahu. Snažíme se alespoň vytvářet dobré podmínky predátorům. Například sovám, které v oblasti loví, stavíme bidýlka,“ konstatoval Bečvář. Podle něho jsou myši problémem všech větších lesů, kde je úhyn a rozpad stromů. Ředitel Správy národního parku Šumava Jiří Mánek upozornil, že problém s přemnožením myší, mají i další velké parky.

„V návaznosti na přemnožení myší, se se však zvyšuje i populace predátorů. Takže nárůst počtu myší je vždy jen dočasný, ale pravidelně se opakuje,“ konstatoval Mánek.