Školné odmítá 73 procent lidí a šest procent veřejnosti nemá na věc názor. Podporu má zavedení školného zejména u stoupenců pravice a lidí s vyšší životní úrovní. Opačný názor mají nejčastěji stoupenci KSČM.

Názory na zavedení školného (v procentech)
 2006
2009
2012
rozhodně ano5
7
5
spíše ano
21
22
16
spíše ne
3736
33
rozhodně ne
29
2940
neví8
66
zdroj: CVVM

Lidé byli dotazováni rovněž na to, zda může každý dosáhnout na vzdělání, které odpovídá jeho schopnostem. Souhlas s tímto tvrzením vyjádřilo 59 procent lidí, opačný názor má 37 procent lidí.

Dosažení vzdělání podle respondentů nejvíce ovlivňují píle a pracovitost (96 procent), vlastní schopnosti (94 procent) a touha po vzdělání (91 procent). Menší váhu má podle lidí vzdělání rodičů (71 procent), konexe (63 procent), původ z bohaté rodiny (64 procent).

Jako malý vnímají lidé vliv rasy či národnosti (36 procent) či pohlaví (16 procent)