Podle Nečase je třeba bojovat nejen s nelegálním alkoholem, ale rovněž s alkoholismem a jeho dopady. Na nelegální trh s alkoholem se zaměří i speciální policejní skupina.

Za zničení či poškození kolku by měly být ukládány sankce, alkohol by se mohl prodávat pouze na základě koncese a výrobci budou podléhat důsledné kontrole. Změní se rovněž kolek a i nadále budou lihoviny opatřovány tzv. rodnými listy.

Ke koncesím Nečas doplnil, že nemá jít o byrokratickou překážku, ale o jasně stanovená pravidla. Kdo by je splnil, měl by na udělení koncese nárok.

Konkrétní návrhy opatření by pověření ministři měli vládě předložit do 17. října.