"Zvažuji možnost podání stížnosti k Ústavnímu soudu v mé věci. U Ústavního soudu bych musel mít právní zastoupení, jeden právník mi již bezplatně své služby nabídl, já bych ale velice rád dal přednost Ivanu Langerovi, načež jsem mu zaslal SMS, na kterou mi, bohužel, zatím neodpověděl," řekl Smetana.

Ivan Langer, jehož volební plakát před dvěma lety řidič pokreslil, textovou zprávu od Smetany dostal. Obsahovala prý ironické poznámky vyzývající k bezplatnému právnímu zastoupení.

Vyrozuměl jsem, že SMS nejsou míněny vážně, neboť obsahují často velmi urážlivé formulace.Ivan Langer

Langer, který letos v březnu složil advokátní zkoušky a u České advokátní komory je zapsán jako advokát se specializací na občanské právo, mediální právo či ochranu osobnosti, jej zastupovat nehodlá.

"Pan Smetana a jeho příznivci mi již poslali řadu SMS a vnímám je jako pokračování malé úcty k právu a zejména k soukromí. Vyrozuměl jsem z nich, že nejsou míněny vážně, neboť obsahují často velmi urážlivé formulace," řekl.

Než si Smetana najde právního zástupce, musí se do 8. října vrátit do vězení. Výzvu již obdržel, nastoupit v termínu však nehodlá. "Nyní zvažuji, kdy a jak se nechám dopadnout, nejlépe ještě v době předvolební, snad by tím došlo k připomenutí, kteráže to strana po svém dvacetiletém řádění nestoudně požadovala po znechuceném občanovi úhradu údajné škody," řekl odsouzený řidič.

Poprvé nastoupil Smetana do vězení v dubnu poté, co asi měsíc odmítal nastoupit k výkonu trestu. 24. května ale celu opustil kvůli stížnosti ministra spravedlnosti pro porušení zákona. Nejvyšší soud však před časem stížnost zamítl. Smetana si tak musí ve věznici odpykat ještě zbývajících 67 dní.