Především sociální demokraté vznášeli opakovaně žádosti na ministra Jaromíra Drábka, aby informoval veřejnost o řešení problému. Při té příležitosti se zmiňovali i o podnikatelských aktivitách jak ministra, tak jeho prvního náměstka.

Více o zadržení Šišky si můžete přečíst zde

„Proč ministerstvo plošně změnilo dodavatele příslušných aplikací, se kterými pracují úřady práce, a jakým způsobem byl vlastně vybrán nový dodavatel? A je otázka, proč v těch mailech, které dostáváme, sami zaměstnanci úřadů práce naznačují, že zde existuje jakási blízkost mezi novými dodavateli a náměstky, poradci ministra práce a sociálních věcí, že tady existuje jakási souvislost mezi firmou iDTAX, která byla prodána a ve které figuroval pan ministr a jeho náměstek Šiška, a subdodavatelem části prací, které jsou dneska realizovány na tomto novém systému,“ uvedl ve Sněmovně již 31. ledna šéf ČSSD Bohuslav Sobotka.

Zároveň upozornil na to, že náměstek vyinkasoval za své pracovní nasazení statisícové odměny, které by měl poté, co se ukázalo, že systém vyplácení dávek nefunguje, vrátit.

Zapochybovali i Němcová a Nečas

Sobotka pak 2. května při interpelacích ve Sněmovně připomněl dva výroky vysokých představitelů ODS, tedy koaličního partnera Drábkovy TOP 09, na adresu zakázek na MPSV. První pronesla místopředsedkyně strany a předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová v březnu: „Nechápu například, jak může ve vedení Ministerstva práce a sociálních věcí tolerovat tak problematickou osobu, jako je Vladimír Šiška, který zodpovídá za miliardové zakázky oprávněně budící obrovské pochybnosti a o jehož napojení na byznys si cvrlikají vrabci na střeše,“ uvedlo 30. března 2012 Právo.

Také premiér Petr Nečas měl podle Sobotky ve stejné době své pochybnosti, když v rozhovoru v Respektu 16. dubna prohlásil: „To není můj dojem. Způsob, jakým média nonšalantně přešla výběrová řízení na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde byly miliardové zakázky bez výběrového řízení, kde v dodavatelském řetězci jsou firmy s anonymními akciemi a nic se neděje...“

Ke kritice Drábka a Šišky se připojili i komunisté. A 3. května interpelovala ministra Drábka Marta Semelová, která vyslovila podezření, že jak Drábek, tak i Šiška mohou být podezírání v souvislosti se zakázkou na informační systém MPSV ze střetu zájmů.

Drábek jí tehdy odpověděl: „Jeho podnikatelská historie je naprosto jednoznačně dohledatelná, takže nemá smysl, abych se k tomu vyjadřoval. Po prověření všech aktivit Vladimíra Šišky musím konstatovat, že podle mých informací, těch, které jsou veřejně dostupné, a těch, které mi byly předloženy, nedošlo k žádnému střetu zájmů. Co se týká jeho kompetencí v rámci ministerstva, tak ano, je to člověk, který je zodpovědný za finanční toky mnou řízeného ministerstva a moje hodnocení je naprosto jednoznačně takové, že při plnění tohoto úkolu postupuje správně,“ prohlásil ministr.

Šišku řešil i sněmovní výbor

Velmi podrobně se aktivitami náměstka Šišky zabýval i sněmovní výbor pro sociální politiku. Na jeho zasedání letos 15. února Lenka Kohoutová (ODS) žádala rozkrytí všech smluv ohledně vyplácení dávek, včetně subdodavatelských. Zejména zmínila firmu Vítkovice a domáhala se zřetelného prohlášení, že zde nejsou žádné vlastnické podíly lidí ve vedení MPSV.

Drábek jí odpověděl, že všechny smlouvy jsou zveřejněny na webu MPSV. Od nástupu na MPSV on sám nemá podíl v žádné společnosti. Stejně tak reagoval i Šiška. Uvedl, že kromě rodinného penzionu nemá žádné nekomerční aktivity. Firma iDTAX byla podle jeho slov „založena z podnětu Mezinárodní hospodářské komory. Prodej byl dohodnut ještě před nástupem na ministerstvo. Šlo o zimu r. 2010 nebo 2011,“ je zapsáno v zápisu z jednání výboru.

O měsíc později se výbor k Šiškově podnikání vrátil. „Poslankyně Kohoutová vyslovila politování, že náměstek Šiška není přítomen jednání. Pan Šiška má rodinnou firmu Masarykova chata. V této firmě s ním pracoval pan Veligala, který v současné době pracuje na MPSV. Majetkové propojení se táhne i na další firmy, které poslankyně nebude zveřejňovat. Zmínila rovněž působení náměstka Šišky v Mezinárodní hospodářské komoře, jejíž členové získávali významné zakázky,“ uvádí se v zápisu z jednání 13. března 2012.