Vláda původně chtěla tuto možnost zrušit už k letošnímu září. Chtěla také omezit na osm týdnů maximální délku pobytu v diagnostickém ústavu. Zákonodárci ale zachovali současnou praxi kvůli dětem s psychickými poruchami, které nelze za dva měsíce vyšetřit.

S ohledem na trend příklonu k menším zařízením norma snižuje maximální počet rodinných skupin v dětském domově na čtyři místo dosavadních šesti v jedné budově. Více skupin by mohl povolit zřizovatel domova, ale na své náklady. Výchovných skupin v ústavech by mělo zůstat až šest. V obou typech skupin by mohlo být maximálně osm dětí.

V dětských domovech by nově mohli na základě smlouvy zůstat i jejich klienti po dovršení 18 let, kteří stále studují a neměli by kam jít.

Novela počítá dále s tím, že do problémových rodin by měli častěji docházet odborníci a řešit výchovné potíže, aby se děti z těchto rodin do ústavů vůbec nedostávaly. Předloha má také rozšířit síť výchovných poraden, kam by kromě dětí mohli docházet i rodiče.