"Žádný subjekt práva si nemůže být jist, že se beze zbytku chová v souladu s tím, co mu ukládají - zejména hospodářským subjektům - všechny zákony," je přesvědčen Klaus. "Určitě bychom měli usilovat spíše o redukci dnešního rozsahu zákonů formou revize existujícího stavu, než pasivně podléhat z mnoha stran podporovanému extenzivnímu procesu tvorby nových, často velmi parciálních právních norem," řekl prezident.

V úvodu projevu Václav Klaus nejprve poděkoval těm senátorům, kteří mu při loňských volbách dali svůj hlas. "Věřím, že ti, kteří tak učinili, toho nelitují a stejně tak věřím, že alespoň někteří z těch, kteří byli pro jiného kandidáta, na mém prezidentování nacházejí něco pozitivního. Ty zbývající se budu snažit přesvědčit v následujících čtyřech letech." Prezident rovněž připomněl svůj inaugurační projev, ve kterém prohlásil, že bude prezidentem aktivním, ale neaktivistickým. Dokladem toho podle Klause je například poměr jím podepsaných zákonů k nepodepsaným, který je k dnešnímu dni 122:7.

Za odevzadný hlas adekvátní protihodnotu

Klaus se pozastavil i nad počtem voleb, který se v České republice ustálil na číslu pět. Mnoho občanů považuje tento počet za velký a z toho plyne malá účast ve volbách, řekl. Podle něj proto není překvapivý "jistý pokles užitku či přínosu, který z každých voleb voliči získávají. Úkolem všech politiků je proto učinit vše, aby volič získal pocit, že za svůj hlas získává adekvátní protihodnotu. V případě voleb do Sněmovny a Senátu by tou protihodnotou měla podle prezidenta být zvyšující se kvalita legislativy. "Tento pocit ve veřejnosti bohužel zatím chybí," dodal.

Článek doplňujeme.