Základním ukazatelem je datum výroby. Jde o jednoduchý údaj, kterého byste se jako spotřebitelé měli snadno dopátrat i na vlastní pěst. Aby každá lahev měla dohledatelné datum výroby, je totiž nařízeno zákonem. Podle nové vyhlášky jsou bezpečné lihoviny ty, které byly vyrobeny před 1. lednem 2012.

Na lahvi proto hledejte natištěnou sérii čísel začínající velkým tiskacím písmenem L. Většinou je tento údaj vyražen na krčku lahve, na jejím uzávěru nebo na etiketě. U kvalitního alkoholu je vždy k dohledání. A to v dvojí možné formě.

České lihoviny na sobě mají nejčastěji natištěné konkrétní datum, ze kterého vyčtete den, měsíc a rok. Dovozové lihoviny pak často namísto klasického data nesou takzvaný LOT kód neboli označení šarže. V tomto případě vás čeká zdlouhavější pátrání.

Kód lze prověřit na internetu

Číselný kód je zapotřebí prověřit přes internet, a to na stránkách výrobce dané lihoviny. Díky LOT kódu byste měli být schopní dohledat datum výroby každé konkrétní lahve. „Všechny seriózní výrobky mají datum výroby dohledatelné, ať už přes internet, nebo přímo na lahvi,“ říká Pavel Dvořáček z Unie výrobců a dovozců lihovin.

Je ovšem možné, že datum výroby ani LOT kód na lahvi nenajdete. "Takový výrobek by měl spadat do produktů, které budou v konečné fázi zlikvidovány. Pokud na lahvi nenajdete označení dohledatelnosti, které vždy začíná písmenem L, tak je to problém a znamená to, že dochází k porušení zákona," vysvětlil Dvořáček.

Takových lahví se pro jistotu opravdu zbavte. Výrobci mají totiž od roku 2002 povinnost dodržovat systém dohledatelnosti a na lahvích uvádět údaje, na jejichž základě můžete datum výroby kdykoli najít.