Ochota podle průzkumu roste společně s věkem lidí. Častěji by se tak svých svobod vzdali lidé starší 60 let, méně často pak lidé ve věku od 18 do 29 let. I těch je však většina. Hrozbu terorismu jako důvod ke ztrátě části svobod naproti tomu nevidí 38,8 procenta lidí. Ředitel STEM Jan Hartl v deníku Právo upozorňuje, že výzkum nelze vykládat tak, že veřejnost volá po policejním státu.

"Lidé si to vždycky představují tak, že by opatření spíš omezila ty ostatní, a ne je. Klima je takové, že rozumně míněná opatření by mohla ministru (vnitra Stanislavu) Grossovi projít," řekl Hartl. STEM poprvé zaznamenal tendenci, podle níž jsou lidé ochotni omezit si některé svobody, po teroristických útocích v USA 11. září 2001.

Většina odmítá volnější odposlechy

Gross a další vládní činitelé po akcích teroristů v Madridu hovoří o nutnosti přijetí tzv. antiteroristického zákona, který by zvýšil moc zpravodajských služeb. Diskutuje se např. o uvolnění legislativy ohledně odposlechů či o možnosti vypnout mobilní sítě v případě ohrožení.

Jen necelá pětina dotázaných (19,6 %) se domnívá, že jsou české tajné služby schopny případný teroristický útok předem odhalit. Téměř polovina (47,8 %) si myslí, že nikoli, a necelá třetina (32,5 %) nedokázala odpovědět.

Další data průzkumu STEM částečně odpovídají na otázku, jaká omezení mají lidé na mysli. Velká většina z nich (79,7 %) by souhlasila, aby bylo na ulicích a veřejných prostranstvích v souvislosti s terorismem instalováno více průmyslových kamer. Proti je 20,3 procenta. Respondenti by také většinou souhlasili se zpřísněním kontrol na hranicích, byť by se týkaly nejen cizinců, ale i českých občanů. Kladně se vyjádřilo 77,8 procenta, proti bylo 22,2 procenta.

Exkluzivní průzkum agentury STEM pro Právo

Souhlasil/a byste v souvislosti s nebezpečím terorismu s omezením části svých zákonných svobod? (v %)
Spíše ano 43,3
Určitě ano 17,9
Určitě ne 14,0
Spíše ne 24,8
.: ANKETA :.
Hlasujte v anketě na konci článku.

Obáváte se teroristického útoku na území České republiky? (v %)
Ano 59
Ne 41

Myslíte si, že české tajné služby jsou schopny případný teroristický útok předem odhalit? (v %)
Ano 19,6
Ne 47,8
Neví 32,5

Souhlasíte s tím, aby v souvislosti s terorismem bylo instalováno více průmyslových kamer na ulicích a veřejných prostranstvích? (v %)
Ano 79,7
Ne 20,3

Souhlasíte s tím, aby v souvislosti s terorismem bezpečnostní orgány prováděly odposlechy i bez povolení soudu? (v %)
Ano 39,6
Ne 60,4

Souhlasíte s tím, aby v souvislosti s terorismem bezpečnostní orgány prováděly kontroly bankovních účtů i bez povolení soudu? (v %)
Ano 46,6
Ne 53,4

Souhlasíte s tím, aby se v souvislosti s terorismem zpřísnila na hranicích kontrola nejen cizinců, ale i českých občanů? (v %)
Ano 77,8
Ne 22,2