"Nevím, jestli to mám řešit námitkou, nebo jestli uznáte navržení dalšího výboru," zaskočil Zaorálka Šťastný, jehož přihlášku řídící schůze podle všeho přehlédl a v rámci procedury již nebylo možné další výbory navrhovat.

"Jakože uznám svou chybu, tak jste to myslel," dotázal se pobaveně Zaorálek a následně kolegovi navrhl, že by výbor mohl normu projednat i bez přikázání Sněmovnou. "A to je vám málo," posteskl si za souhlasu Šťastného.

"Mohl byste mít námitku," uvažoval nahlas Zaorálek. "Když nebude nikdo protestovat, tak já můžu udělat cokoliv," pokračoval v přemýšlení, které přerušilo až Šťastného vehementní: "To se omlouvám, proti tomu bych protestoval."

"Já jsem vám chtěl navrhnout, že nechám hlasovat ten váš zdravotnický výbor a pokud nebude nikdo protestovat, tak to projde a bude to," uzavřel místopředseda komory ke spokojenosti všech zúčastněných.

"Pokud to nebude cokoliv a bude to toto, tak ano," oddechl si Šťastný.

Poslanci nakonec šťastně odhlasovali, že zdravotnický výbor se zákonem bude zabývat.

Legislativní proces
 1. čtení
proběhne obecná i podrobná rozprava, schválené návrhy zákonů se přikáží k projednání Sněmovním výborům
 2. čtení
výbory doporučí návrhy schválit či zamítnout, proběhne obecná i podrobná rozprava, jsou předkládány pozměňovací návrhy
 3. čtení
Sněmovna návrh schválí, zamítne či vrátí do 2. čtení