Největší podíl dotázaných (39 procent) v průzkumu uvedlo, že je s členstvím v EU spíše nespokojeno. Bezmála čtvrtina všech respondentů pak stojí za tím, že je určitě nespokojeno. Naopak zcela spokojených je pouze 5 procent, spíše spokojených 32 procent.

V první verzi grafu jsme uvedli chybné údaje. Za pochybení se omlouváme a děkujeme pozorným čtenářům za upozornění. Redakce.

Ukazuje se navíc, že míra Čechů spokojených s členstvím v EU klesá. „V míře spokojenosti docházelo od roku 2005 k určitým výkyvům v rozmezí od 70 do 50 procent,“ upřesnila agentura. V loňském roce se ale podíly vyrovnaly a letos v dubnu poprvé v historii klesl podíl respondentů spokojených s členstvím v EU pod padesátiprocentní hranici. „Aktuální výzkum oslabování spokojenosti s naším členstvím dále prohloubil,“ dodala agentura.

O euro stojí sotva pětina lidí

Se snižováním spokojenosti koresponduje názor veřejnosti na to, zda se Evropská unie v současnosti vyvíjí správným směrem. Pouze čtvrtina občanů tvrdí, že ano (3 procenta určitě, 22 procent spíše). Přitom do roku 2010 se tento podíl pohyboval na úrovni mírně nadpoloviční většiny.

Zavedení eura jako měny podporuje jen 17 procent (4 procenta určitě ano, 13 procent spíše ano) Čechů. Více než polovina (55 procent) je určitě proti jeho zavedení, 28 procent je spíše proti. Zatímco do roku 2010 byl podíl obou táborů poměrně vyrovnaný, v posledních dvou letech počet příznivců jednotné evropské měny výrazně klesal. „Zřetelně tedy v názorech veřejnosti pozorujeme odraz krize, kterou Evropská unie v poslední době prochází,“ vysvětlila agentura.

Na dotaz, zda se lidé cítí být Evropany, odpověděla převážná část (67 procent) kladně. 33 procent lidí sounáležitost s Evropskou unií spíše nebo vůbec necítí.