Střídání ročních období je způsobeno sklonem zemské osy. Protože je zemská osa nakloněna o úhel 23,5 stupně, dochází při oběhu Země okolo Slunce k opakovanému přiklánění a odklánění severní a jižní polokoule. Jestliže je ke Slunci právě přikloněna severní polokoule, je na ní léto a na jižní zima, je-li přikloněna jižní polokoule, je tomu naopak.

Země není jedinou planetou sluneční soustavy, na které se střídají roční doby. Podobně je tomu na Marsu, který je ze všech známých nebeských těles Zemi nejpodobnější. Roční doby se na něm střídají proto, že má rotační osu skloněnou skoro stejně jako Země. Rok je však na Marsu delší - má 687 dní. Také dny jsou na Marsu delší než na Zemi, ale jen o 40 minut.

S koncem léta ale neustaly letní teploty. Meteorologové ještě slibují teplé dny.  Zejména na přelomu měsíce mohou teploty přesáhnout i hranici 25 stupňů.

Jaké bude počasí v příštích týdnech