„Chceme se soustředit na rozvážné a cílevědomé budování strany a přípravu na volby do Sněmovny v roce 2014. Možná se někdo domnívá, že je bláhové zakládat novou stranu v době, kdy důvěra ve stranický systém klesá a kdy některé strany zkoušely, co všechno volič snese. Domníváme se ale, že strany jsou základem našeho politického systému a že má cenu na ně nerezignovat a pokoušet se o kultivaci naší politické scény a rozvoj demokracie,“ uvedla Peake.

Upravené logo strany, které má představovat nekonečný pruh postav a zobrazovat dynamiku vývoje názorů a snahu docházet ke konsensu, bude doplněné o heslo Svoboda a odpovědnost.

Co se týče programových priorit, tak je podle vicepremiérky klíčová svoboda, ohleduplnost, odpovědnost a lidská slušnost. „Tato východiska budou ideovým rámcem strany, na kterých postavíme náš program do Sněmovny,“ řekla dále Peake.

Podle poslance Viktora Paggia je program postaven na tezích, na základě nichž byli zákonodárci LIDEM zvoleni do Sněmovny a který byl upraven na základě jejich zkušeností v politice. „Program se soustředí kolem člověka, jeho svobod, potřeb i odpovědnosti ke druhým,“ vysvětlil.

Mezi některými programovými cíli Paggio zmínil dobře fungující a lehkou státní správu, nastavení pravidel chování pro podnikatele, ochranu spotřebitele, či investice do školství, kde však LIDEM počítají s finanční spoluúčastí studentů.