Setkal jste se s podobnou „epidemií“ otravy metylalkoholem, jaká je momentálně v ČR, ve své praxi?

Setkal. V Norsku bylo v roce 2002 přes 50 pacientů a 18 mrtvých, v Estonsku o rok dřív asi 150 pacientů a myslím že 65 mrtvých, takže rozsahem byly tyto epidemie větší.

Můžete popsat, jak fomepizol, určený pacientům s otravou metylalkoholem, funguje?  

Funkce fomepizolu je podobná jako u alkoholu, protože zasahuje do přeměny metylalkoholu na toxické produkty, hlavně kyselinu mravenčí, a je to tím, že se naváže na alkoholdehydrogenázu čili enzym, který vede k této přeměně.

Nevyvolává však nežádoucí vedlejší účinky jako alkohol používaný při léčbě čili pacient není opilý, nemá vliv na mozkové funkce a taky je u něj podstatně schůdnější aplikace.

Mohou být při léčbě fomepizolu následky po otravě metylalkoholem menší?

Trvalé následky při včasné aplikaci léku, kdy dojde k zablokování tvorby alkoholdehydrogenázy, by mohly být mírnější.

Je tento lék určen jakémukoliv pacientovi, který už například v nemocnici s otravou metylalkoholem leží, nebo jen pro akutní případy?

Indikací je hlavně těžký stav pacienta, ale není žádná kontraindikace v tom podat toto antidotum pacientům, kteří zde už jsou nějakou dobu hospitalizovaní, protože hlavním cílem je potlačit účinek metylalkoholu. Záleží to na hladině metylalkoholu v krvi. Pokud tam ještě nějaká významná hladina je, je vhodné léčbu tímto přípravkem zahájit.