Nestačily mi peníze - to je častá výtka stovek českých vysokoškoláků vyjíždějících každoročně na stáže v rámci vzdělávacího projektu Evropské unie Erasmus. Po rozšíření společenství se vyplácená stipendia ale ještě ztenčí, a to o několik desítek eur měsíčně.

Nyní dostává každý úspěšný uchazeč o vysněné místo na vybrané univerzitě v Unii v průměru 450 eur (asi 13,5 tis. Kč) na měsíc. Peníze slouží k pokrytí výdajů na bydlení, stravu, dopravu a nákup případných pomůcek. Školné, platí-li se na dané vzdělávací instituci či v dané zemi, našinec kvůli mezivládním dohodám v rámci Erasmu nehradí.

Ze 450 eur hradí 70 eur (2,1 tis. Kč) Evropská komise, zbytek dodává Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR, tj. 380 eur (11,4 tis. Kč). Právě náš úřad přitom počítá do blízké budoucnosti se zkrácením výdajů.

"Rozpočet ze strany Unie sice zůstává stejný, peníze z Česka budou v příštích měsících mírně seškrtány. Vyjíždí stále více studentů a zdroje se tenčí," zdůvodnila chystané změny Dana Petrová, vedoucí programu Erasmus pro ČR.

Praktické www adresy ke studiu a práci v cizině

www.socrates.cz - kancelář programu EU Socrates, která zastřešuje i Erasmus. Základní informace a spojení na koordinátory programu na jednotlivých VŠ.

www.iris.siu.no - mezinárodní portál studentů Erasmus, kde si vyměňují své zkušenosti.

www.esn.org - Erasmus Student Network

www.cuni.cz/erasmus - Evropská kancelář Univerzity Karlovy

http://ipc.cuni.cz - Informačně-poradenské centrum Univerzity Karlovy

www.czechstudent.cz - poznatky českých studentů.

www.britishcouncil.cz - Britská rada. Informace o nabídkách univerzit a stipendiích i pro české občany.

www.britcoun.org/eis/britschl.htm, www.scholarship-search.org.uk/ - Informace pro zájemce o studium ve Velké Británii ze zemí mimo EU. Britská vláda vypisuje přibližně pouze 850 stipendií ročně pro tento typ studentů v postgraduálním studiu.

www.ucas.ac.uk - Universities and Colleges Admissions Service: ústřední státní úřad, který přijímá uchazeče na britské vysoké školy.

www.fulbright.cz - Fulbrightova komise: Podrobné informace o tom, jak se dostat na studia do USA, podklady k přijímacím zkouškám, přehled mezinárodně uznávaných zkoušek z americké angličtiny, které musí uchazeči u studium na amerických VŠ složit.

www.alive.cz - oficiální informační zdroj pro držitele mezinárodních studentských karet.

www.ifp.cz -Francouzský institut: informace o příležitostech ke studiu ve Francii.

http://studyinaustralia.gov.au - oficiální stránka ke studiu v Austrálii, vyhledávání podle oborů. Kromě základních informací o studiu a o zemi jako takové zde najdete seznam agentur v ČR a přehled, jaké konkrétní školy zastupují.

www.immi.gov.au - Department of Immigration and Multicultural Affairs: informace o vízech do Austrálie.

www.ausaid.gov.au/scholar - informace o stipendiích v Austrálii.

www.becasmae.com/ - studium ve Španělsku

Praktické www adresy

http://europa.eu.int/ploteus/ - Informační systém EU o vzdělávacích možnostech v evropských zemích.

www.icmcr.cz - Asociace pro podporu rozvoje ICM. Najdete zde adresář na všechna Informační centra pro mláděž.

www.dzs.cz - Dům zahraničních služeb ministerstva školství. Velice dobré kontaktní místo. Je zde nabídka konkurzů vypisovaných na studium v zahraničí pro středoškoláky a absolventy VŠ.

www.osf.cz - Open Society Fund: granty a stipendia pro středoškoláky.

www.eurydice.org/ - Evropská informační síť o vzdělávání EURYDICE (informace o školských systémech v Evropě, srovnávací studie, ukazatele, odkazy)

www.youth.cz/index.html - Česká národní agentura programů EU

www.unescoinformation.com/study_abroad/index.htm - možnosti studia v zahraničí přes UNESCO.

www.eurodesk.cz - Eurodesk: poskytuje informace o evropských grantových programech, národních a evropských organizacích, které působí v oblasti mládeže a vzdělávání. Nabízí možnost zapojit se do Evropské dobrovolné služby či mezinárodní výměny mládeže.

www.braintrack.com - vyhledávač internetových adres vysokoškolských institucí z více než 140 zemí světa.

www.unige.ch/eua/ - Asociace evropských univerzit.

www.suczess.cz - katalog jazykových kurzů ve světě.

www.jazykovky.cz - databáze a vyhledávač jazykových škol.

http://world.std.com/~edit, www.essaywizard.net/ - návody a příklady motivačních esejí.

Studentské organizace:

www.esib.org - The National Unions of Students in Europe

www.best.eu.org - Board of European Students of Technology

www.lns.nl/elsa - The European Law StudentsŤAssociation

www.elsa.org/stepdesc/index.asp - studentské stáže pro studenty práv v rámci mezinárodní organizace ELSA.