Přednostka Kliniky pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Pelclová, pod niž spadá Toxikologické informační středisko, potvrdila, že jde o užitečné, leč velmi drahé antidotum (protijed). Dávka pro jednoho pacienta přijde na 200 000 korun.

Momentálně jsou v České republice dostupné dávky pro osm osob. Další jsou na cestě díky iniciativě norského toxikologa Erika Hovdy, který je v kontaktu s českými kolegy a rozhodl se přijet do ČR.

"Setkáváme se na kongresech a jsme v kontaktu. Doktora Hovdu naše situace zaujala i z odborného hlediska a nabídl nám pomoc," doplnila Pelclová.

Protože se tuzemští lékaři v posledních 30 letech prakticky nesetkávali s otravami metylalkoholem a extrémně drahá látka by musela být po expiraci likvidována, nebyly u nás doposud přípravky na bázi fomepizolu běžně dostupné.