Jak hodnotíte ideu José Barrosa změnit EU v demokratickou federaci národních států?

Tuto ideu José Barrosa resolutně odmítám. Jediné, co na jeho dnešním vystoupení oceňuji, je to, že poprvé nahlas přiznal skutečné cíle dnešních protagonistů dalšího prohlubování evropské integrace. Dosud to lidé jako Barroso před evropskou veřejností tajili. V roce 2004 jsme vstupovali do Evropské unie, a ne do federace, v níž se staneme bezvýznamnou provincií.

Měla by ČR vstoupit do této federace? Nakolik by to znamenalo ztrátu suverenity?

Určitě ne, měli bychom naopak uvažovat o tom, jak svou státnost a suverenitu obnovit. Ve federaci je to vyloučeno. Evropská unie by se měla změnit v opačném směru, než jak navrhuje Barroso. Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, odpovědělo 61,8 % lidí v anketě na Vašem internetovém serveru, které se zúčastnilo 11 047 čtenářů, že je pro rozpad unie. Lidé jako pan Barroso toto nechtějí slyšet.

Barroso vizi federace zmínil, když hovořil o nutnosti bankovního dozoru Evropské centrální banky nad všemi bankami v eurozóně. Ta by měla mít v bankovním systému eurozóny klíčovou úlohu. [celá zpráva]
Uvedl, že by to bylo spojeno s nutností sepsat novou smlouvu EU. Současně odmítl, že by ale tato federace měla být jakýmsi superstátem.[celá zpráva]