Šestici kandidátů, kteří se v úterý zúčastní televizní debaty, doplní ještě zástupce TOP 09, neboť tato strana by získala 13 procent. Se sedmi procenty zabodovala rovněž Koalice pro královéhradecký kraj tvořená lidovci, Hradeckým demokratickým klubem a Volbou pro město. Debaty se zúčastní rovněž zástupce  SPOZ, které by dostalo 3,5 procenta hlasů.

Průzkum ukazuje, že by oproti roku 2008 ČSSDODS ztratily šest procent, o pět procent by naopak posílili komunisté.

Průzkum pro ČRo dává jiná čísla

Nynější průzkum se však značně liší od nedávno zveřejněných čísel agentury PPM Factum pro Český rozhlas. Společnost předpověděla vítězství ODS (23 procent) před druhou ČSSD (19,9 procenta).

Průzkumu pro ČT zhruba odpovídá zisk TOP 09 a Starostů 13,4 procenta, ale komunisté by podle PPM Factum byli až čtvrtí se 12 procenty. Koalice pro Královéhradecký kraj měla získat 5,4 procenta.

Volební model pro Královéhradecký kraj v září 2012 podle PPM Factum

Volební model pro Královéhradecký kraj v září 2012 podle PPM Factum

FOTO: David Ryneš, Novinky

Rozdíly pramení z různých výpočtů volebního modelu, tvrdí Český rozhlas
Česká televize používá bleskové výzkumy, kdy dotazování musí proběhnout tak, aby výsledky byly k dispozici během 48 hodin. Společnost PPM Factum má na sběr a zpracování dat o pět dnů více. Při bleskových výzkumech je vyšší riziko vychýlení souboru díky nižší zastižitelnosti dynamičtějších (aktivnějších) skupin respondentů. Lidé s pasivnějším životním stylem jsou snadněji zastižitelní. Rychlost sběru dat je obvykle na úkor vyváženosti souboru dotazovaných.

Data získaná společností PPM Factum jsou, podobně jako v dalších velkých šetřeních, převažována, a to nejen podle socio-demografické struktury, ale i podle rozdílů mezi výsledky výzkumů a skutečným chováním voličů v předchozích volbách. To by mělo přiblížit výsledky více skutečnosti, než pokud se vychází pouze z aktuálně získaných dat.

PPM Factum používá jiný způsob výpočtu volebního modelu než agentury, které aktuálně zpracovávají výsledky pro ČT. STEM/MARK a SC&C zahrnují do volebních odhadů pouze ty respondenty, kteří jsou rozhodnuti se voleb zúčastnit a mají jasno, koho budou volit. Tento postup může nadhodnocovat chování nespokojených voličů, kteří projevují jednoznačnější postoje. Přitom praxe předchozích voleb ukazuje, že pětina až čtvrtina voličů se rozhoduje až na poslední chvíli. Proto model, který vychází z pravděpodobnostních odhadů, považujeme za zdůvodněný. Výsledky obou postupů se logicky do určité míry liší.
 zdroj: Český rozhlas