Soud ale současně uvedl, že zamítnutím žaloby dívku nijak nepoškodil, neboť když za několik dní zvládne opravný termín, bude moci nastoupit na podzim na vysokou školu. Předchozí žalobě jiné studentky v minulých dnech soud naopak vyhověl. [celá zpráva]

„Napadené rozhodnutí žalovaného krajského úřadu netrpí nepřezkoumatelností, je srozumitelné, bylo vydáno na podkladě dostatečně zjištěného skutkového stavu věci a věc byla správně právně posouzena,“ prohlásila mluvčí soudu Miroslava Sedláčková s tím, že podstata věci spočívá v nedodržení zadání písemné práce, kterou úřad popsal tak, že místo reportu studentka napsala popis.

Zbývá kasační stížnost

„Kritéria pro hodnocení maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012 byla stejná pro všechny žáky, princip rovnosti v případě žalobkyně porušen nebyl. Opačný závěr by naopak mohl vést k narušení tohoto ústavního principu vyplývajícího z čl. 1 Listiny základních práv a svobod. Požadavek žalobkyně na zrušení a vrácení žalobou napadeného rozhodnutí žalovanému považuje soud za neúčelný, neboť výsledek případného nového přezkoumání žalovaným by nemohl být jiný,“ dodala mluvčí.

Studentce nyní zbývá možnost podat kasační žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Tím by ale mohla dívka ztratit celý rok, protože soud by nerozhodl do doby zápisu na vysokou školu. K brněnskému soudu byly podány celkem tři žaloby proti státním maturitám. První žalobě soud vyhověl a napadeným výsledkem maturity se nyní znovu zabývá krajský úřad, o poslední žalobě by měli soudci rozhodnout v nejbližší době.