Kontroloři se zaměřili jak na příjemce dotací, tak na regionální radu, která projekty vybírá a dohlíží na vyúčtování. "Například technickou kvalitu projektů, která má 40% podíl na výsledném hodnocení, posuzoval v letech 2007–2009 jen jeden externí odborník. Na základě jeho názoru rada schválila 100 projektů s dotacemi za tři miliardy korun. Regionální rada porušila 'pravidlo čtyř očí', tedy že projekty mají hodnotit dva nezávislí znalci," upozornil NKÚ na zjevné prohřešky.

Bez problémů nebylo podle NKÚ ani hodnocení potřebnosti projektů. Členové šestičlenné komise přidělovali projektům body, ale své hodnocení nijak nezdůvodňovali, jejich hodnocení tak není přezkoumatelné.

"Dokazuje to například projekt rekonstrukce Františkánského kláštera v Hostinném. Zatímco v jednom kole výzvy neuspěl, v následujícím už vybrán k realizaci byl. A to přesto, že obsah projektu se nezměnil," poukázal na paradoxní přístup NKÚ.

Dotace by měli vrátit, možná jim to odpustí

Problémy se nevyhnuly ani příjemcům dotací. Někteří podle kontrolorů porušovali podmínky pro zadávání veřejné zakázky, které byly součástí smlouvy o poskytnutí dotace.

"Podmínky dotačních smluv jsou velmi tvrdé a už i drobné porušení povinností uvedených ve smlouvách by mělo vést k vrácení neoprávněně čerpané části dotace," upozornil NKÚ. Zároveň však konstatoval, že "regionální rada může vratku snížit nebo úplně odpustit".

ROP Severovýchod se proti výsledkům kontroly ohradil. Rozporuje jak množství kontrolovaných projektů, tak výši sankcí. Podle ředitele úřadu Regionální rady Zdeňka Semeráda je systém hodnocení, kontroly i rozdělování dotací transparentní.