Na otázku, jaký způsob volby prezidenta je nejvhodnější pro Českou republiku, jen 16 procent dotázaných odpovědělo, že považuje za nejvhodnější stávající způsob volby prezidenta parlamentem. 11 procent dotázaných vidí jako optimální volbu prostřednictvím nějakého širšího sboru volitelů.

Nejvhodnější pro výkon funkce prezidenta republiky by podle 47 procent dotázaných byla osoba stojící mimo politické strany, 12 procent dokonce preferuje člověka, který nikdy nebyl v politice. Stranického kandidáta za optimální variantu naopak pokládá 7 procent dotázaných, a to včetně 1 procenta těch, kteří za nevhodnější osobu považují předsedu politické strany.

Asi dvě pětiny (41 procent) dotázaných si myslí, že nesejde na tom, zda uchazeč o post prezidenta republiky je, či není spojen s některou politickou stranou.

Více než polovina dotázaných (52 procent) zastává názor, že by pravomoci prezidenta měly být zachovány ve stávajícím rozsahu. Zhruba třetina respondentů (32 procent) se vyslovila pro rozšíření prezidentských pravomocí, podle asi desetiny (9 procent) oslovených občanů by naopak měly být zúženy.