"Rád bych uvedl k pochybnostem, zda se zařazením zákona 142/1947 o revizi první pozemkové reformy nezpochybňují poválečné poměry, že úplně shodné znění (bylo odňato bez náhrady podle zákona 142/1947 o revizi první pozemkové reformy) obsahuje dodnes platný zákon o půdě 229/91. Podle tohoto zákona se vracel majetek všem fyzickým osobám. Tedy všechna potenciální zpochybnění rozhodného období mohla - a byla - už v uplynulých dvaceti letech použita a neměla úspěch," uvedl v dopise premiér.

Nečas odmítl obavy pramenící podle něj ze vzorce: „Když se vrací jednomu, budou chtít i další“.

"V tomto směru si můžeme být zcela jisti, že restituce historického majetku církví neotevře dveře nikomu dalšímu. Ústavní soud opakovaně judikuje, že na restituce není právní nárok," dodal premiér a odkázal na související judikáty Evropského soudu pro lidská práva.

Připomněl rovněž písemné ujištění ze strany církví, že ony nebudou podnikat žádné kroky, které by mohly hranici 25. února 1948 prolomit.

"Z výše uvedených důvodů jsem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí přesvědčený, že tento návrh neznamená riziko prolomení hranice 25. února 1948 a nemůže změnit právní postavení státu v nových soudních sporech o restituční nároky," uzavřel premiér.

Místopředsedové kabinetu Karel Schwarzenberg (TOP 09) a Karolína Peake zatím na prezidentovu výzvu oficiálně nereagovali. Schwarzenberg v reakci uvedl, že mu není jasné, co Klaus míní osobními garancemi.