Dětský pěvecký sbor prezidentovi zazpíval píseň z pohádky Tajemství staré bambitky. Klause zjevně výběr písně potěšil, při refrénu „lásku a pravdu v úctě měj“ pochvalně pokyvoval hlavou.

Krátce pak prezident promluvil a zažertoval s prvňáčky, kterým nakonec popřál, aby se jim ve škole líbilo a aby se dobře učili, protože „už to nikde jinde nestihnou“.

Upozornil je také, že z Pražského hradu je do oken jejich třídy dobrý výhled, a tak přislíbil pořídit si dalekohled, aby je měl i nadále pod dohledem. Děti si prý mají také jeden pořídit, aby to bylo vyrovnané.

Rébus pro deváťáky

Deváťákům stihl ještě prezident nasadit brouka do hlavy, když jim zadal rébus, který si přinesl z jednoho zahraničního ekonomického fóra. Na tabuli namaloval vedle sebe symboly 2, 3, 4, 5, +, = a vyzval žáky, aby je seřadili do takového pořadí, aby dávalo smysl.

Několik návrhů řešení sice padlo, ale všechny byly mylné. Klaus si řešení nechal pro sebe a rébus zadal dětem za domácí úkol.