NKÚ se zaměřil na peníze, které ministerstvo kultury v letech 2008 až 2010 poskytlo na záchranu a obnovu kulturních památek prostřednictvím Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a Programu podpory pro památky UNESCO.

Kontroloři našli chyby hned u několika projektů. Zřejmě nejzávažnější se týkala rekonstrukce domu v Hradci Králové, na kterou resort přiklepl 965 tisíc korun. „A to přesto, že soukromý majitel domu v žádosti k projektu uvedl, že v budově bude kasino. Tím resort porušil zásady programu, podle kterých mají příspěvky sloužit na záchranu objektů pro kulturně výchovné využití nebo jinou veřejně prospěšnou činnost,“ uvedl NKÚ ve zprávě.

Příjemce nedoložil, zda oprava proběhla

U jiného programu zase ministerstvo schválilo projekt na virtuální a fotografické zpracování památek. „Příjemce dotace ale za víc než třetinu peněz – tedy 160 tisíc korun – nakoupil osobní počítač, fotoaparát, monitor a objektiv, které mu navíc po ukončení projektu zůstaly,“ uvedl úřad.

NKÚ si posvítil kromě ministerstva i na příjemce dotací. Také ti se dopustili prohřešků. Například město Tábor proplatilo majiteli kulturní památky tři milióny korun, aniž by dotyčný doložil, že plánované opravy skutečně proběhly. „Jihočeský kraj zase nevrátil u jednoho projektu 170 tisíc korun, které uspořil,“ dodal úřad.

Celkem kontroloři prověřili více než sto projektů za zhruba 55 miliónů korun.