„Byla ustanovena zvláštní pracovní skupina, která začne vyřizovat jednotlivé žádosti. Je potřeba náhled právníků i finančního rozboru,“ vysvětlil mluvčí Novinkám.

Jak již dříve poznamenal, ministerstvo má na vyřízení každé žádosti 180 dní od jejího přijetí. V současnosti je ale z podaných žádostí jen zhruba polovina kompletních. Celkem lidé žádají na náhradách škody přes tři milióny korun, a to jak za majetkovou, tak i nemajetkovou újmu - například stres.

Ne vždy ale chtějí spolupracovat. „Naši kolegové už například kontaktovali nejmenovanou právnickou osobu, která požadovala 76,5 tisíce korun, aby doložila konkrétní materiály. Na výzvu ale nereagovala,“ sdělil mluvčí.

Centrální registr vozidel měl být spuštěn 9. července. Místo toho ale opakovaně kolaboval. Za jeho funkčnost se ministr dopravy Pavel Dobeš zaručil vlastní pozicí ve vládě. Systém se nakonec na začátku srpna rozběhl.