„Většinu reklamních zařízení u silnic vyšších tříd novela zákona zakazuje a do pěti let musí být odstraněna i všechna dříve povolená reklamní zařízení, která nevyhovují novému požadavku,“ připomněl ve čtvrtek ministr dopravy Pavel Dobeš (LIDEM).

Poslanci se při květnovém schvalování přiklonili k senátní verzi, neboť původní návrh počítal s úplným zákazem reklamních ploch u komunikací. Poutače u místních komunikací a silnic II. a III. třídy tedy zůstanou zachovány. Podle senátorů by se úplný zákaz billboardů odrazil v rozpočtech obcí a tratil by i stát na daních. [celá zpráva]

Podle mluvčího ministerstva dopravy Martina Nováka byla hlavním hlediskem při navrhování změn bezpečnost na silnicích. „Na základě konzultací s Policií ČR a dopravními experty se totiž ukázalo, že reklama odvádějící pozornost řidiče od řízení vozidla je obzvláště nebezpečná při rychlostech nad 80 km/h – tedy zejména na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy,“ upřesnil Novák.

Součástí novely je také sleva na mýtném pro dopravce. Vláda bude nově moci některým kamiónům, které na mýtném zaplatí větší částku, než bude stanovena nařízením vlády, slevit až 13 procent.