Byl podle vás policejní prezident Lessy propuštěn v souladu se zákonem?

Toto ustanovení zákona o služebním poměru umožňuje propustit toho, kdo se dopustil jednání, které má znaky trestného činu, je zavrženíhodné a je schopné ohrozit dobré jméno bezpečnostního sboru. Já to ustanovení moc rád nemám, ale je akceptované i soudy, i když v některých případech tato rozhodnutí ruší.

Ovšem samozřejmě záleží, jak to bude dál. Že to má znaky trestného činu, to je pouze předběžné hodnocení ze strany služebního funkcionáře a teď záleží na tom, co na to ve finále řeknou orgány činné v trestním řízení.

Lessy se již nechal slyšet, že podá proti rozhodnutí rozklad. Myslíte, že má s rozkladem, případně i s žalobou nějakou naději na úspěch?

U rozkladu si myslím, že tam asi moc šancí není. Nicméně při soudním přezkumu, když budu vycházet z některých zkušeností s rozhodováním soudů, tak je to s dost velkým otazníkem. Těžko se v této věci předjímá.

Myslíte, že pokud by bylo stíhání Lessyho zastaveno, tak by mohl toto rozhodnutí úspěšně napadnout?

Nepochybně ano, protože je na to i judikát Nejvyššího správního soudu, který říká, že jestliže se nakonec ukáže, že tam ty znaky trestného činu nebyly, tak je to důvod pro zrušení rozhodnutí o propuštění.

Znamená to, že pokud by bylo stíhání zastaveno, případně by soud Lessyho pravomocně zprostil obžaloby, tak by se měl vrátit zpátky do funkce policejního prezidenta?

Samozřejmě. Musí být o tom (o zrušení rozhodnutí o propuštění – pozn. red.) následně rozhodnuto v přezkumném řízení, které je ale opět v rukou ministra vnitra. Nechci nic předjímat, ale on by tak rozhodnout měl, s ohledem na judikovaný právní stav.

Měli bychom tedy dva policejní prezidenty?

Ano, zcela nepochybně. Protože odstraněním rozhodnutí o propuštění se obnovuje původní právní stav.

Jak by pak bylo možné postupovat?

Zákon tuto situaci neřeší, nedává odpověď, jak postupovat.

Lessy byl v době svého odvolání a propuštění v pracovní neschopnosti. Ministr vnitra Jan Kubice říká, že zákon o služebním poměru o tom vůbec nehovoří a nemá to žádný vliv…

Ano, nemá to žádný vliv. Současný zákon o služebním poměru žádnou ochrannou dobu nedává ani v jiných případech propuštění ze služebního poměru.

Jste místopředsedou Nezávislého odborového svazu Policie ČR. Jaký je váš názor na odvolání a propuštění Lessyho z tohoto hlediska?

Stav, kdy spolu ministr s policejním prezidentem vedou spory, možná až války, vůbec neprospíval Policii České republiky. Policejní prezident se tak trochu soustředil na tyto války a bohužel zůstávala celá řada věcí nedořešená. Takže z tohoto pohledu bych to viděl jako mírně pozitivní. Ale o zákonnosti si zatím těžko udělat představu.

A co říkáte na Lessyho nástupce Martina Červíčka?

Pokud bych ho měl soudit jako odborář, tak je to snad to nejlepší řešení, které bych viděl. Protože ho znám třeba z působení na krajském ředitelství v Praze a to, jak se choval k podřízeným, jak řešil jejich problémy, to je v našich českých zemích téměř věc nevídaná. Takhle se chová hodně málo funkcionářů.