Úřad na vystěhování více než stovky lidí včetně dětí z objektů trvá, ale jejich opuštění nemovitostí by měl podle mluvčí zajistit majitel. "Pokutu, kterou majitel nemovitostí dostal od soudu, musí uhradit do tří dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu. I když pokutu uhradí, neznamená to však, že by byl zproštěn povinnosti domy vyklidit," uvedla Pondělíčková.

Dodala, že stavební úřad po uplynutí zákonných lhůt ověří, zda byly domy vyklizeny. "Pokud se tak nestane, bude stavební úřad činit další kroky," doplnila mluvčí. Další postup v tuto chvíli nechtěla blíže upřesnit. Majitel si v souvislosti s pokutou pokládal otázku, jak měl lidi donutit, aby domy opustili. [celá zpráva]

Majitel deseti domů Oldřich Roztočil v Přednádraží živě diskutoval o budoucnosti ghetta s aktivistou Kumarem Vishwanathanem.

Majitel deseti domů Oldřich Roztočil v Přednádraží s aktivistou Kumarem Vishwanathanem.

FOTO: Denisa Telaříková, Právo

Stavební úřad původně požadoval soudní vystěhování obyvatel. Nakonec se však ukázalo, že návrh, který podal k Okresnímu soudu v Ostravě, k vystěhování obyvatel vůbec nesměřuje.

"Návrh směřuje vůči společnosti Domy Přednádraží s.r.o. Soudu nebyl podán návrh na rozhodnutí o nařízení vyklizení lidí," uvedl minulý týden mluvčí soudu Alexandr Dadam. Vysvětlil, že soud tak ani o vystěhování lidí rozhodovat nemohl, protože takový návrh neměl. Návrh, jímž se soud zabýval, v podstatě požadoval, aby byly z domů vyklizeny věci společnosti Domy Přednádraží s.r.o. Návrh nakonec stavební úřad stáhl, dosud však nepřiznal, že by ve svém podání pochybil.

V lokalitě stále žije více než 100 lidí. Stavební úřad jim přitom nařídil, aby se vystěhovali, a opakovaně obyvatele, mezi nimiž jsou převážně Romové, vyzýval, aby lokalitu opustili. Pobyt v budovách totiž považuje za životu nebezpečný.