"Jsem připraven diskutovat, kolik bodů za který přestupek motoristům udělovat i o možnosti, aby si mohli bezchybnou jízdou umazávat více bodů než v novele navrhujeme. Bude je to motivovat k dodržování předpisů," řekl Právu Šimonovský po semináři, který k novele v minulém týdnu uspořádal podvýbor pro dopravu Poslanecké sněmovny. Vláda návrh novely schválila letos 21. ledna a Sněmovna se jím začala v prvním čtení zabývat 18. února. Šimonovský stihl pronést jen úvodní slovo. Pak bylo projednávání přerušeno a pokračovat bude až po 23. březnu.

Cílem novely je vytvořit podmínky pro výrazné snížení nehodovosti. Vždyť za posledních deset let došlo v ČR ke dvěma miliónům dopravních nehod, při nichž zemřelo přes čtrnáct tisíc lidí. Situaci mají zlepšit pokuty až 50 tisíc korun a pro profesionální řidiče až 100 tisíc Kč, zákazy řízení a bodový systém. Podle něj přijde řidič po dosažení dvanácti trestných bodů za přestupky automaticky o řidičský průkaz. Po roce nuceného odpočinku bude povinen absolvovat desetihodinové školení v autoškole. Jestliže pak zvládne přezkoušení, dostane řidičák zpět.

Body lépe vyjádřit míru nebezpečnosti

Na semináři zazněla řada připomínek k bodovému ocenění jednotlivých přestupků. Vždyť například za telefonování za jízdy s mobilem v ruce má řidič dostat čtyři trestné body a pokutu 2500 až 5000 korun a při zopakování stejného prohřešku zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Zcela stejný postih je přitom navrhován za příliš rychlou jízdu nebo ohrožení chodce na přechodu. "Měli bychom mít statisticky doloženo, jak se fakt, že řidič drží v ruce mobilní telefon, podílí na nehodovosti," uvedl poslanec Karel Sehoř (ODS).

Že by hodnota bodů měla lépe vyjadřovat míru nebezpečnosti přestupků pro ostatní účastníky silničního provozu, je přesvědčen i poslanec Miloš Patera (ODS). "Přijde mi neadekvátní udělit tři trestné body řidiči za neprodlené nenahlášení nehody, při níž dojde ke škodě větší než 20 tisíc korun. Přesně odhadnout hned na místě škodu přece nedokáže nikdo. Policie se tak bude muset volat i k té sebemenší nehodě," upozornil. Poslanec Pavel Hojda (KSČM) zase prohlásil: "Tato novela je nesmírně potřebná, protože na silnicích si každý dělá, co chce. Proč ale stejně jako telefonování nepostihovat i kouření za volantem? To přece také odvádí řidičovu pozornost."

Příliš velké pokuty

Předseda Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství Čech a Moravy Jan Rejský tvrdí, že navrhovaná výše pokut je vzhledem k platům většiny řidičů příliš vysoká a odpovídá spíše mzdám ve vyspělých státech Evropské unie. Zúžit by se měl i okruh přestupků, za něž může policista udělit trestné body, a případů, kdy bude policista oprávněn zadržet motoristovi hned na místě řidičské oprávnění. "Do novely dále navrhujeme zapracovat možnost požádat o vrácení řidičského průkazu dříve než za 12 měsíců, pokud by se žadatel podrobil doškolovacímu kursu a přezkoušení z odborné způsobilosti," řekl Rejský.

Účastníci semináře požadovali i změnu ustanovení návrhu novely, že si řidič bude moci za rok bez jediného dopravního přestupku umazat ze svého konta pouze dva trestné body. Čtyř trestných bodů za mobil v ruce by se tak řidič zbavil až za dva roky. "V některých zemích se rovněž motoristům umožňuje umazávat si trestné body dobrovolným absolvováním zdokonalovacího výcviku nebo kursu v autoškole," připomněl Václav Špička, mluvčí Autoklubu ČR.

Gross slíbil boj proti korupci

Na semináři opakovaně zaznělo, že největším problémem, jenž může podstatně snížit účinnost bodového systému a dalších opatření novely, je korupce v řadách policistů i úředníků, kteří se zabývají motoristickou agendou.

"Musíme tlačit na ministra vnitra, aby proti tomu přijal potřebné kroky. Korupční jednání je demoralizující. Nemůžeme ale kvůli faktu korupce upustit od bodového systému ani od navrácení zvýšených pravomocí dopravní policii," zdůraznil Šimonovský. Ministr vnitra Stanislav Gross (ČSSD) účastníky semináře ujistil, že se chystají technická opatření, která mají omezit možnost korupčního jednání policistů i řidičů při kontrolách na silnicích a řešení dopravních nehod.

Za několik měsíců už bude mít dopravní policie on-line přístup do databází. Zřejmě v červenci vláda projedná návrh na umožnění řízených provokací pro odhalování korupce. Blokové pokuty by neměly být hrazeny v hotovosti, ale bezhotovostními platbami. Nakupuje se také technika, která má umožnit zdokladování styku policisty s řidičem. Další opatření podle Grosse vyplynou z Národní strategie zvýšení bezpečnosti silničního provozu, která nyní prochází meziresortním řízením. Na její přípravě úzce spolupracovala ministerstva dopravy a vnitra.