Současný stav kritizovali zástupci základních škol a nakladatelství během pondělního kulatého stolu v Plzni. Svaz českých knihkupců a nakladatelů na něm vyslovil směrem k vládě žádost, aby ještě pro nastávající školní rok poskytla přímo na nákup nových učebnic 200 miliónů korun. Podle šéfa plzeňského nakladatelství Fraus Jiřího Frause je to suma, která odpovídá ročnímu výnosu ze zvýšení DPH u knih. Mnohým základním školám musí s hrazením nákladů stále víc finančně pomáhat zřizovatelé - obce, které tak suplují roli státu, zaznělo také.

Za poslední čtyři roky se státní příspěvky školám na neinvestiční výdaje snížily z 1,6 miliardy korun v roce 2007 na letošních zhruba 400 miliónů korun. Z těchto peněz ale musejí školy zaplatit i další nutné výdaje. Prezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová jmenovala například pronájmy bazénu na povinnou výuku plavání, pojištění, cestovné, ochranné pomůcky a zejména náklady na nemocenskou učitelům, které by podle ní měly logicky patřit spíše mezi mzdové náklady.

Podle mluvčího ministerstva Patrika Kubase si je resort tohoto problému vědom. "Ministerstvo (školství) si je vědomo vážnosti situace a snaží se, aby prostředky poskytované na učebnice a učební pomůcky byly v příštím roce vyšší než letos," reagoval na výtky Kubas. Ministr Petr Fiala prý o problému ví, jednal kvůli tomu minulý týden se zástupci Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

Školy a nakladatelé chtějí garance

Zástupci nakladatelů i škol uvedli jako vhodné řešení možnost, kdy by stát každý rok garantoval, kolik peněz konkrétně na učebnice vyčlení. Například v Rakousku je to podle Frause na jednoho žáka a rok od 50 eur (zhruba 1250 Kč) na prvním stupni po 170 eur (zhruba 4250 Kč) na třetím stupni škol.

Nakladatel rovněž upozornil, že vývoj nových učebnic byl v učebnicových nakladatelstvích utlumován od roku 2008 a nyní je zcela zastaven, protože ho není možné z prudce klesajícího prodeje financovat. Situace je podle něj vážná.