"Nejednoznačnosti a nejasnosti v použití pravidel pro účetnictví byly u MŠMT vyčísleny v celkové výši přes 26 mld. Kč. To je částka, která přesáhla desetinásobek stanovené hladiny významnosti," uvedl NKÚ s tím, že hladina významnosti, která stanovuje tolerovatelnou míru nesprávnosti účetních údajů, byla pro resort stanovena ve výši dvou procent z hodnoty nákladů tj. 2,4 miliardy korun.

Resort v reakci na zprávu NKÚ uznal, že problém se 117 milióny vznikl "nesprávným zařazením účetních položek". Jde prý však pouze o formální nedostatek, který by se již neměl opakovat.

Chybí jasná pravidla standardy

Podle NKÚ přispívá k nesrovnalostem i to, že od roku 2010 došlo k výrazným změnám účetních standardů i zákonů. "NKÚ opakovaně upozorňuje, že pravidla pro vedení účetnictví a výkaznictví organizačních složek státu musí být v celém rozsahu jednoznačná, srozumitelná a úplná," což se zjevně neděje.

Ministerstvo tak některé konkrétní položky vyúčtovalo v rámci některé z kapitol, nicméně podle NKÚ není jasné, zda tyto nemají být účtovány jinam. Předpisy totiž podle kontrolorů jasnou odpověď nedávají.

"V případě, že problematiku detailně neupravuje účetní standard, není pro její řešení žádné vodítko," upozornil NKÚ. Změny, které přinášejí nové předpisy v účetnictví, jsou podle úřadu rizikem a nemusí být vždy a správně implementovány. V podobném duchu hovoří i ministerstvo, které chce na nejasnosti předpisů upozornit vládu i kontrolní výbor Sněmovny.