K tomu, co selhalo, Peake řekla: „Konkrétně je to třeba elektronická aukce, v zákoně se objevila jako protikorupční nástroj, NERV říkal, že je to nezmanipulovatelné a ukazuje se, že i to lze zmanipulovat.“ Na jejich zmanipulování upozornila zpráva BIS. [celá zpráva]

Peake proto říká, že elektronické aukce by se měly změnit. Řešením by měl být „státem garantovaný systém, který by neměl být zmanipulovatelný, co do softwaru“. Uvedla, že ovšem samozřejmě nejde predikovat chování lidí.

Uvedla, že by měla být nová strategie pojata jinak: „Byla bych ráda, aby to nebyl nákupní seznam, aby tam byla hlubší analytická část. Chci spolupracovat s nevládními organizacemi na jejím vytvoření.“

Sama dodala, že si nechce „hrát na to, že jsem přišla na nějaký patent, jak korupci zastavit“. Uvedla ale, že za klíčové je přijetí zákona o lobbingu.

Pro snížení korupce je podle ní důležité jedno: „Zajímavé je, nakolik bude chtít vláda dát peníze jak na tu současnou, tak na novou protikorupční strategii.“

Naopak bývalý ministr vnitra za ČSSD František Bublan řekl, že je důležité zrušit akcie na doručitele a majetková přiznání. Podle něj právě majetková přiznání nebo prokázání majetku jsou důležitá, protože peníze se sice vyvádějí do offshorových firem, ale lidé, kteří za nimi stojí, si peníze chtějí užít.

Lesy ČR potřebují změnit vedení

Karolina Peake také upozornila, že jedním z podniků, kde působí lobbistické skupiny a která je zmiňovaná ve zprávě BIS, jsou Lesy České republiky. Zmíněn je vliv lobbisty Iva Rittiga, který dostával za své rady od Lesů ČR velké peníze a současně jeho právní firma pro Lesy ČR také vytvořila etický kodex.

„Lesy ČR jsou podnikem, okolo kterého lítá tolik otazníků, že by tam k personální změně dojít mělo,“ řekla Peake a dodala: „Samozřejmě to není otázka jen té jedné osoby, jako není u státního zastupitelství otázka jedné osoby na vrchním státním zastupitelství. Proto se připravuje zákon o způsobu jmenování lidí do dozorčích rad státních podniků.“

V Lesích ČR se vystřídalo několik ředitelů a problémy zůstávají. Dodala také, že situace je o něco lepší než dříve: „Tam, kam NKÚ už může, jako jsou Lesy ČR, tak tam ty věci vyšly najevo. i proto jsme prosadili rozšíření pravomocí NKÚ.“ Týká se to podniků státních, nebo těch, kde má stát značný podíl.