Pokud se práce bude opravářům dařit, může voda znovu téci na sklonku pondělí.

"Náhradní zásobování je zajištěno jak pojízdnými cisternami, tak přistavenými voznicemi. Příčinu ani předpokládané ukončení havárie zatím není možné přesně určit," uvedl Pokorný.

Havárie připravila o vodu asi 10 000 lidí v obcích obcí na sever od Prahy, v samotném hlavním městě 5000 obyvatel. Oblast bez vody je ohraničená ulicemi Evropská, Drnovská, Ruzyňská, U Prioru a U Silnice. Na pomezí vymezené oblasti voda zatím teče, to se však podle Pokorného může změnit. "Radíme proto domácnostem v uvedené oblasti, aby se vodou předzásobily," řekl.

Vodohospodáři aktuálně v místě havárie odstraňují zeminu, k samotným montážním pracím se dostanou asi až v pondělí, uvedl v podvečer mluvčí. Pracovníkům vodárenského podniku se už ale podařilo určit příčinu nehody, a to pohyby půdy v místě vodovodu, které vytvořily tlak na potrubí a zapříčinily jeho prasknutí.

Na místě havárie několik hodin tryskala na povrch voda rychlostí 1000 litrů za sekundu, což je podle Pokorného značné množství. Terén v okolí je silně podmáčený a ztěžuje opravu.

Vytékající voda změnila polní cestu směřující do Divoké Šárky v koryto potoka. Na mnoha místech jsou hluboké tůně a hrázky z kamenů a kořenů.