Podnikatel si nechal zpracovat oponentní posudek. V něm stojí, že se všechny domy dají zachránit. „Po statické stránce, která je pro rozhodnutí o případné demolici objektu podstatná, objekty nejsou nevratně poškozeny. Je možné je opravit, ale za cenu vysokých investic do okamžitého zajištění a následné rekonstrukce,“ řekl Pavel Štajnrt, inspektor společnosti Nemopas, která se zabývá inspekcí nemovitostí. Náklady na demolici a stavbu nového domu firma odhadla na 26 miliónů, záchrana objektu má stát 28 miliónů korun.

Se záchrannými pracemi ale dosud nezačal. „Nechci ale investovat do sanačních a záchranných prací pod hrozbou toho, že může nastoupit exekuce toho rozhodnutí. To znamená, že nejprve, než začnu cokoli dělat, musíme najít se stavebním úřadem shodu v postupu,“ vysvětlil.

Pokud se Roztočil opravdu odvolá, bude se případem zabývat stavebně správní odbor ostravského magistrátu.

Demolici nařídil stavební úřad Moravské Ostravy a Přívozu (MOaP) v pátek 10. srpna. Na zbourání nechal Roztočilovi 15 dní. „Dům musí být neprodleně odstraněn až na úroveň terénu. Jde o vyklizený objekt, ve kterém mimo jiné chybějí stropní konstrukce a hrozí jeho samovolné zřícení,“ vysvětlila tehdy rozhodnutí úřadu mluvčí MOaP Jana Pondělíčková. Mezi další závady zařadil stavební úřad také zcela vybourané ocelové nosné prvky, chybějící opěry na balkónech či střešní krytinu. „Navíc jsou suterény domu zcela zaplněny sutí a odpadky, v celém objektu chybí zábradlí na schodišti,“ upřesnila Pondělíčková. [celá zpráva]