Dobrovolníci se tak mohou stát součástí průzkumu, jehož úkolem je zmapovat osídlení a zejména pak najít potomky původních obyvatel okolí obce Mariánské Radčice, která se nachází jihovýchodně od Litvínova. Srovnávacím materiálem budou kosterní nálezy z pohřebiště.

„Chtěli bychom velmi rozsáhlým průzkumem odhalit, jak žili lidé před pěti sty lety v zaniklých obcích. Použijeme všechny dostupné metody, abychom se podívali pod povrch dnešních polí a luk, a to včetně geofyzikálního či detektorového průzkumu. Poskládáme ucelený obrázek života tehdejších lidí,“ uvedl archeolog Petr Čech.

Archeologové si plní sny

Průzkume je ojedinělý zejména svým rozsahem. Archeologové mají k dispozici na šest kilometrů čtverečních v předpolí hnědouhelného lomu. Mají prostor i čas. Než k nim skrývkové velkorypadlo dokráčí, potrvá to nejméně šest let. „Je to sen každého archeologa, rozmáchnout se v území. Jinde to nejde, musíme brát ohledy na řadu věcí. Tady můžeme pracovat bez omezení,“ pochvaloval si další archeolog Michal Soukup.

Vykopávkám předcházely měsíce přípravných prací. Archeologové se přehrabovali ve starých mapách, denících, kronikách. Nyní je čeká práce v terénu, sběr DNA, vyhodnocování získaných údajů. Na konci práce pak představí veřejnosti příběhy konkrétních lidí, jejichž domovy zanikly před pěti sty lety nebo jejich potomků, jejichž počty po staletí decimovaly náboženské války, morové rány, vysidlování i politické nepokoje.