Norma o praní špinavých peněz by podle unie měla začít platit nejpozději od ledna 2013. Ministerstvo financí proto navrhlo, aby byla v Poslanecké sněmovně schválena ve zrychleném režimu.

Novela v podstatě pouze ruší dosavadní formulář, který je přílohou zákona, a doplňuje odkaz na tiskopis nový. Ten je obsahově prakticky shodný s původním, nerozšiřuje požadované informace, a naopak už neobsahuje požadavek na deklarování převozu cenných komodit. Formulář bude třeba vyplnit při převozu více než 10 000 eur (248 000 korun).

Odstoupit od smlouvy půjde do 14 dnů

Podle schváleného návrhu z dílny ministerstva financí bude nově věřitel moci poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude zřejmé, že klient bude schopen úvěr splácet. V reakci na časté zneužívání bude zcela zakázáno používání směnek a šeků v souvislosti se spotřebitelskými úvěry. Stejně tak nebude možné využívat při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů volání na předražené telefonní linky začínající číslicí devět. [celá zpráva]

Klient bude moci od smlouvy o zprostředkovávání spotřebitelského úvěru bez jakékoliv sankce odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Navíc bude mít zprostředkovatel nárok na zaplacení odměny až poté, co předloží spotřebiteli vyrozumění o výsledku své zprostředkovatelské činnosti.

Za porušení zákona budou moci orgány dohledu, kterými jsou Česká národní banka a Česká obchodní inspekce, uložit pokutu do 20 miliónů Kč. Klienti si mohou na případná porušení pravidel stěžovat u finančního arbitra.